Ekonomi

Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart

Yıllık izinlerini almaları ile alakalı işçilere nasıl tek yollar izleyeceklerini laf eden yasamsal Güvenlik Uzmanı Özgün Erdursun, “İşçilerin birikmiş senelik izinleriyle alakalı Yargıtay’dan içtihat metni niteliğinde tek karar çıktı” dedi.
Geçtiğimiz günlerde tek işçi-işveren arasındaki senelik destur anlaşmazlığına el koyan Yargıtay 22. haklar Dairesi, senelik destur fiyatinin tahsil edilebilmesi amaciyla iş akdinin rastgele tek nedenle işçi veyahut işveren tarafından feshedilmesi gerektiğini karar altına aldı. Yargıtay kararında şöyle denildi:

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin rastgele tek nedenle bitmesi halinde, işçiye kullandırılmayan senelik destur sürelerine ait ücretlerin nihayet ücret üzerinden ödeneceği karara bağlanmıştır. senelik destur hakkının ücrete dönüşmesi amaciyla iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının ehemmiyeti bulunmamaktadır. senelik izinlerin kullandırıldığı noktasında delil yükü, işverene aittir. İşveren senelik izinlerin kullandırıldığını imzalı destur defteri veyahut eşdeğer tek belge ile ispatlamalıdır. bu konuyla alakali delil yükü üzerinde var olan işveren, işçiye yemin öneri edebilir.

Bahse mevzu davada davalı tarafça senelik destur defteri veyahut eşdeğer tek belge sunulmadığına dikkat çekilen kararda, bilirkişi raporunda; davacının 6 senesi aşkın çalışması hasebiyle dogruluk kazanmış olduğu senelik destur ücreti toplaminda 90 vakit üzerinden hesaplanmış, işverence yapılan senelik destur ücreti ödemesi hesaplanan alacaktan mahsup edilmiştir. Mahsup işlemi yerinde ise de, davacının 6 senesi aşkın çalışma çagi süresince hiç senelik destur kullanmadığının kabulü hayatın alışılmış olan akışına aykırıdır.

Hukuk Muhakemeleri yasasi uyarınca hakimin davayı aydınlatma ödevi kapsamında davacıya bu çalışma çagi süresince senelik destur kullanıp kullanmadığı hususu açıklattırılarak, davacının beyanı ile birlikte bütün kanıtlar birlikte değerlendirilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, yoksun analiz ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

Burak Türker

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir