Advertorial

Nasıl Psikolog Olabilirim?

Psikolog insan ve hayvan davranışlarını , zihinsel yapı ve süreçlerini gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen kişidir. Psikoloji de bu incelemeleri yapan bilim dalına verilen addır. Temel bir bilimdir. Bulgular sosyal alanlara uygulanabilirler. Yazımızda Denizli nin Ünlü Psikologlarından E. Pınar Güneş Keysan Nasıl psikolog olabileceğinizi anlatacak.

Psikologlar doğum öncesi dönemden başlayarak gençlik, yetişkinlik ve yaşlılıkta zihinsel ve fiziksel gelişim sürecini incelerler. Ayrıca psikologlar yaşa bağlı davranış  ve değişiklerin tanımlanması, açıklanması ve ölçülmesiyle ilgilenirler. Öğrenme , bellek , duyum , algı , güdü , duygular gibi süreçleri inceleyen psikologlar bilişsel psikofizyoloji ve nöröpsikoloji alanlarında laboratuvar veya alan deneyleri ve değerlendirmeler yaparlar.

Denizli Psikolog olmak isteyen kişiler sözel yeteneğe sahip, sosyal ve temel bilimlerle ilgili , insanlarla iletişimde bulunmaktan ve yardım etmekten çekinmeyen ve hoşlanan , onların duygu ve düşüncelerini kolaylıkla anlayabilen ve onları etkileyebilen , kendiyle barışık , sabırlı , hoşgörülü , ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Bu mesleğe sahip kişiler danışmanlık yaptığı kişiler , yakınları , diğer personel ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

Psikolog olma eğitimi üniversitelerin Psikoloji bölümünde verilmektedir. Denizli Psikologlar özel sektörde veya kamu sektöründe iş bulabilmektedirler. Psikologlar Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı ruh ve sinir hastanelerinde , ruh sağlığı merkezlerinde, kreş ve çocuk bakım evlerinde , huzurevlerinde , çocuk ıslahevleri ve ceza evlerinde , rehberlik araştırma merkezlerinde ve okullarda okul psikoloğu olarak görev alabilmektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir