Güncel

Bakan Varank: OSB’lerde Spekülatif Arsa Tahsis ve Satışlarının Önüne Geçilecek

endüstri ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örgütlü endüstri Bölgelerinde (OSB) arsa tahsisine ait yaşanan sorunlara neşter atan düzen etmeyi anlatarak, “Ziyaret ettiğimiz şehirlerde sanayici ve girişimcilerimizin OSB’lerle alakalı şikayetleriyle karşılaşıyorduk. Medyada bulunan haberlerde Bir takım keyfi uygulamalar halkoyu gündemine geliyordu. Buradan yola çıkarak yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. değişik düzenlemelere baz alinarak çalışmalarımız da ayni ritimde devam ediyor. STK, sanayicilerimiz ve bütün paydaşlarımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB’lerde çarklar artık dahada hızlı dönecek” dedi.

30 GÜNDE TAMAM

OSB’lerde arsa tahsislerine ait süreçleri hızlandıracaklarını belirten bakanimiz Varank, “OSB’ler, belirleme edilmemiş parsellerine ait verileri eksiksiz ve doğru tek şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa belirleme ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa belirleme başvuruları 30 vakit içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 vakit içinde gerekçeli karar hemide yatırımcıya ayni vakitte da Bakanlığa bildirilecek, keyfiliğe müsaade edilmeyecek” diye konuştu.

Varank, OSB’lerin alışılmış olan veyahut fevkalade genel kurullarının toplanması amaciyla çağrı yapılmaması vaziyetinde nihayet kararın bakanlığı tarafından verileceğinin altını çizdi. OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabileceğini kaydetti. tertemiz yönetmelikle, atıklardan enerji üretilebilecek tesislerin kurulması amaciyla yoruma açık maddelerin netleştirildiğini ve hangi vaziyetlerde bu tesislerin kurulabileceğinin anlatıldığını ifade etti.

örgütlü endüstri Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sadeleştirilen ve kısaltılan tertemiz yönetmelik, OSB’lerin dahada yatırım arkadaşı imalat alanları haline gelmesinin önünü açıyor.

İşte bakanimiz Varank’ın açıklama ettiği o yenilikler:

nihayet karar bakanlıkta: OSB’lerin alışılmış olan veyahut fevkalade genel kurullarının toplanması amaciyla çağrı yapılma süreçleri tekrar düzenlendi. genel heyet çağrısı yapılmaması vaziyetinde nihayet karar, endüstri ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek.

İmar Tasarıları dahada şeffaf: Sanayi parsellerinde, ifraz koşulları genişletildi. Yapı ve yapı ile alakalı esaslar teknik ihtiyaçlara göre tekrar düzenlendi. İmar planı askı süreçlerinde uygulama dahada şeffaf oldu.

Yenilenebilir enerji tesisleri: OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek. OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına baz alinarak olarak güneş ve rüzgardan akım enerjisi üreten tesisler açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel kişiliğinin müsterek donatı alanında yapılabilecek.

Spekülasyonlar nihayet bulacak: OSB’lerde arsa tahsislerine ait parsellerin üretime geçme hızı artırıldı. Arsa belirleme süreçlerinde, yatırım dahada da kolaylaştırılıyor. OSB’ler, belirleme edilmemiş parsellerine ait verileri eksiksiz ve doğru tek şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa belirleme ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa belirleme başvuruları 30 vakit içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 vakit içinde gerekçeli karar hemide yatırımcıya ayni vakitte da Bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek.

Parsel mülkiyet devri: OSB’lerin başka kuruluş ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi amaciyla parsel mülkiyet devri mümkün vaziyete getirildi. Buradaki düzenlenme; OSB’lere hizmet veren doğal gaz dağıtım şirketlerine belli tek süre mülkiyet hakkı verilmesiyle ilgili. tertemiz yönetmelikle birlikte; OSB hizmet aldığı sürece belli tek süre olarak mülkiyeti dağıtım şirketine verebilecek, bu hizmeti sonlandırdığı vakit da mülkiyeti tekrar OSB’nin art alması mümkün olacak.

Arsa belirleme süreleri uzatılacak: Arsa belirleme süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri tekrar düzenlendi. yönetim heyetine bu süreleri uzatma yetkisi verildi. Bu sayede yönetim kurulu, belirleme tarihinden bu yana tek sene var olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya civarindan uzatabilecek. Aynı şekilde yapı ruhsatını aldığı tarihten bu yana iki sene var olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini iki sene dahada uzatabilecek. Ayrı olarak endüstri ve Teknoloji Bakanlığı, yönetim kurulunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almasına ait uyguladığı ek süresi tek seneye civarindan uzatabilecek.

Sıfır atık ve art dönüşümde kolaylık: OSB’ler ve katılımcıları arıtma veyahut atık işleme tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı amaciyla OSB dışından atık saglamak edebilecek. OSB’ler, bölgesindeki hafriyat atıklarının bertarafına baz alinarak olarak yetkilendirilecek.

Teminatta indirim: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kredi kullanan OSB’lerin ihale süreçlerinde istenilen belli tek süre Güvence ile kati Güvence miktarlarında indirime gidildi.

Son karar bakanlıkta: Islah OSB müracaat ve OSB tüzel kişiliği kazanma sürecinde oy birliği koşulu kaldırıldı. endüstri ve Teknoloji Bakanlığı nihayet karar veren olacak. Bu sayede, Islah OSB’lerin düzeltme şartlarını sağlayıp OSB tüzel kişiliği kazanma süreçleri hızlandırıldı.

Katılımcılara tek şans daha: Yapı ruhsatını almış olup anlatilan müddette iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış var olan katılımcılar amaciyla tek şans dahada verildi, uzatma süreleri tekrar başlatıldı. Yapı ruhsatını alıp yatırıma başlamış ama yatırımını bitirememiş tek çok sanayici arsa tahsisini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını tamamlayabilmesinin önü açıldı.

OSB’LERİN YER SEÇİMİ

tekrar Resmi Gazete’de yayımlanan tek başka yönetmelikle OSB’lerin yer seçimine ait yenilemeler yapıldı. örgütlü endüstri Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile kazançlan yenilikler ise şöyle:

OSB alanı ve genişleme alanı seçiminde bürokrasi azalacak: Mer’i planlarda vaziyeti hazırda endüstri alanı olarak kirli alanların OSB olarak değerlendirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasi önleniyor. vakit kaybı yaşanmaması amaciyla öneri alanın bulunması mecburi vaziyete geldi. Komisyon azalarina Kalkınma Ajansları dâhil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, deney ve deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması olanağı sağlandı..

Kaynak: İHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir